INNERKEY: UW LVV-GECERTIFICEERD VERTROUWENSPERSOON

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, zoals ongewenst gedrag. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en een vertrouwenspersoon benoemen, bij voorkeur van buiten de organisatie. Ook deze rol kan Innerkey professioneel voor u invullen: Géke Mulder is gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Meer weten?
Wilt u weten hoe Innerkey kan fungeren als vertrouwenspersoon voor uw medewerker(s)? Neem contact op voor een persoonlijke afspraak. Géke Mulder vertelt u graag meer.

MIJN PASSIE? MENSEN

“Vanuit mijn passie voor mensen, ben ik me in de loop der jaren ook gaan richten op het coachen van medewerkers, individueel en in groepen. Dat gaf mijn werk als personeelsmanager een heel nieuwe dimensie. Luisteren, adviseren en begeleiden zijn hierbij de sleutelwoorden. Door samen te werken aan een bepaald doel – werkgerelateerd of persoonlijk – en aandacht te hebben voor een persoon of groep, zullen zij zich gewaardeerd en meer in balans voelen. Met als resultaat: een beter functioneren van de organisatie en bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim. Zo is mijn passie voor mensen mijn kracht geworden: groei en ontwikkeling van mens en organisatie, zodat ieder tot zijn recht komt.”

NIEUWSGIERIG? MAAK EEN AFSPRAAK

Wilt u weten hoe Innerkey uw medewerker(s) kan coachen op HR-vlak? Neem contact  op voor een persoonlijke afspraak. Dan vertelt Géke Mulder u meer over haar werkwijze en resultaten.

CONTACT

Bieshorstlaan 64
7231 EK Warnsveld
Telefoon: 06 – 53 58 71 93
gekemulder@innerkey.nl